<![CDATA[베트남 뉴스]]> <![CDATA[[이한우의 베트남 포커스] (28) 정치국 위원 3분의1 물갈이 … 베트남 정가 '격변의 5월']]> <![CDATA[[이한우의 베트남 포커스] (27) '외자'가 이끄는 베트남 경제…국내 기업 경쟁력 높여야]]> <![CDATA[[이한우의 베트남 포커스] (26) 소설이 담아낸 베트남의 굴곡진 현대사]]> <![CDATA[※이한우 교수 투고※ [고양원픽] 기획-세계 도시를 가다. 아시아 신흥 경제국, 베트남]]> <![CDATA[※백용훈 교수 학술대회 발표※ Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển khẳng định sứ mệnh dẫn đầu và tầm ảnh hưởng to lớn trong công tác nghiên cứu và đào tạo Việt Nam học.]]> <![CDATA[[아주경제: 이한우의 베트남 포커스] (25) 베트남의 초특급부자들 …그들은 어떻게 탄생했나?]]> <![CDATA[[아주경제: 이한우의 베트남 포커스] (24) 수교 50년 베트남-일본 …수백년 교류의 발자취]]> <![CDATA[[아주경제: 이한우의 베트남 포커스] (23) '사회주의' 베트남, 민간 주도 경제로 방향 트나]]> <![CDATA[[Báo Xây dựng] Chuyên gia: Việt Nam tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh toàn cầu năm 2023]]> <![CDATA[[Thông Tin Đối Ngoại] Ngoại giao 'từ trái tim, đến trái tim']]> <![CDATA[[Vietnam+] Hàn Quốc kỳ vọng Việt Nam hỗ trợ hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác với ASEAN]]> <![CDATA[[Vietnam+] Chuyên gia Hàn Quốc: Cơ hội từ những dấu ấn tích cực của ngoại giao Việt Nam]]> <![CDATA[*백용훈 교수님 인터뷰有* [Báo Ảnh Việt Nam] Chuyên gia Hàn Quốc đánh giá về hợp tác Hàn-Việt năm 2023 và triển vọng hợp tác trong ASEAN năm 2024.]]> <![CDATA[[연합뉴스] 베트남 중부 해역서 어선 2척 잇따라 침몰…2명 사망·13명 실종]]> <![CDATA[[뉴시스] 베트남 MZ들 '참이슬 칵테일' 마신다…해외 영토 넓히는 K소주]]>